У 2017 році робота за напрямком ведення державного земельного кадастру була спрямована на забезпечення безперебійної роботи з ведення Державного земельного кадастру у відповідних міськрайонних, міжміських, районних та міських структурних підрозділах, як це передбачено Положенням про Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області у відповідності до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру» (далі – Порядку).

За 2017 рік  Державними кадастровими реєстраторами міськрайонних, міжміських, районних та міських структурних підрозділів Головного управління за допомогою Національної кадастрової системи зареєстровано 19659 земельних ділянок, надано 28875 витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки та 5025 викопіювань з кадастрової карти (плану), внесено до Державного земельного кадастру відомості (зміни до них) про 2088 земельних ділянок та виправлено 2561 технічних помилок, які виникли не з вини органу, що здійснює реєстрацію.

Функціональність НКС забезпечує виконання більшості передбачених Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2014 року №1051, адміністративних послуг з ведення Державного земельного кадастру. Щотижнево здійснювався моніторинг стану виконання адміністративних послуг з ведення Державного земельного кадастру територіальними органами відповідно до статистичної інформації Національної кадастрової системи. Інформація з ведення Державного земельного кадастру щотижнево надаваласядо Держгеокадастру.

Головним управлінням, разом з міськрайонними, міжміськими, районними та міськими структурними підрозділами Головного управління постійно надавалася інформація стосовно надісланих запитів про земельні ділянки, що знаходяться у власності або користуванні фізичних та юридичних осіб. Переважна більшість вказаних запитів розглянуті за дорученнями Держгеокадастру у зв’язку з проведенням податковими органами перевірки достовірності відомостей, передбачених п.5 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади». Підготовлено інформацію понад 19,5 тис. таких доручень щодо наявності у власності або користуванні земельних ділянок, право на які зареєстровано до 01.01.2013.

Всього на розгляд до управління державного земельного кадастру надійшло більше 10,2 тис. документів від Держгеокадастру, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організації, установ, фізичних та юридичних осіб, 79 звернень громадян, 131 звернень громадян на гарячу лінію Держгеокадастру та 22 на Урядову.

Управлінням державного земельного кадастру підготовлено низку інформацій на листи та доручення Держгеокадастру.

З метою організації надання відомостей з Державного земельного кадастру адміністраторами центрів надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України “Про адміністративні послуги”, або уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, успішно пройшли стажування у сфері земельних відносин у Державного кадастрового реєстратора Головного управління 4 представника органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

На виконання окремих доручень Голови Держгеокадастру від 05.06.2015 №216/3-15-0.21 та від 11.01.2016 №6/3-16-0.212 Управлінням було організоване відкриття Державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру у районах та містах області  Поземельних книг на земельні ділянки, які зареєстровані (перенесені) в Державному земельному кадастрі, але Поземельні книги на них не відкриті.

Станом на 29.12.2017 відповідно до статистичної інформації, що надходить від Держгеокадастру, по Донецькій області відкрито 307008 Поземельних книг.

Станом на 02.01.2018 відповідно до статистичної інформації – відкрито 3788 (34%) Поземельних книг на земельні ділянки, передбачені дорученням №538/3-16-0.21 та 7381 (87,7%) на земельні ділянки, передбачені дорученням №539/3-16-0.21.

На виконання пункту 2 окремого доручення в.о.Голови Держгеокадастру від 31.05.2017 №300/3-17-0.21 Управлінням організоване опрацювання погоджених за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру заяв на перенесення відомостей про земельні ділянки до архівного шару Державного земельного кадастру. Станом на 01.06.2017 кількість сформованих заяв державними кадастровими реєстраторами Донецької області на перенесення земельних ділянок до архівного шару, але не завершених, складала  31986. За період з 01.06.2017 по 29.12.2017 створено нових (або повторно створені після непогодження попередніх) 1798 заяв. Станом на 29.12.2017 державними кадастровими реєстраторами області завершено опрацювання 24416 та 7507 таких заяв.

Вищевказані роботи щодо забезпечення безперебійної роботи з ведення Державного земельного кадастру у відповідних міськрайонних, міжміських, районних та міських структурних підрозділах будуть продовжені у 2018 році.