Відділ державного геодезичного нагляду є структурним підрозділом Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області.

До основних завдань Відділу належить здійснення державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю.

Відповідно до покладених завдань Відділ здійснює проведення перевірок щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Приймає участь в межах своїх повноважень у наданні Держгеокадастру пропозицій щодо розроблення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем.

Інформація про результати здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю в 2019 році

– Наказ від 12.11.2018 № 543 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності»

– Наказ Держгеокадастру від 30.11.2018 № 223 «Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 рік»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 765 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру»

– Закон України від 05.04.2007 № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (із змінами)

– Постанова від 30.08.1999 № 1592 «Про затвердження Положення про Інспекцію державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру України»

– Закон України від 23.12.1998 N 353-XIV «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

– «Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500», затверджені наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 9 квітня 1998 р. № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 червня 1998 р. за № 393/2833 (із змінами)

– Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.1999 № 1344 «Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України»

– Наказ від 02.12.2016 № 509 «Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою»

– Наказ від 09.04.1998 № 56 «Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 5000 2000 1000 та 500 ГКНТА 2.04 02 98»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 646 «Порядок побудови Державної геодезичної мережі»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.1998 № 1075 «Про порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок»

– Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 «Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру»

Перелік питань для проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Перелік перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності