7 червня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнята Постанова під назвою “Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними”.

Цим нормативно-правовим актом затверджена Стратегія удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними (далі-Стратегія).

Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру доручено розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України:

  • у двомісячний строк проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типового договору оренди землі;
  • у шестимісячний строк проекти відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Стратегії, затвердженої цією постановою.

У Стратегії закріплено, що Держгеокадастр та його територіальні органи при передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності в оренду повинні :

  • при формуванні лотів для продажу прав оренди встановлювати строк дії договору оренди не більше 7 років та стартову ціну лоту – не нижче 8%від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
  • у випадку передачі в оренду меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація встановлювати строк дії договору оренди не більше 10 років та стартову ціну лоту – не нижче 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

– не допускати внесення змін до договору оренди земельної ділянки в частині зменшення розміру орендної плати та/або збільшення строку дії договору оренди земельної ділянки;

– допускати пролонгацію договору оренди земельної ділянки терміном до 25 років у випадку закладки багаторічних насаджень;

– у випадку добровільної відмови юридичної або фізичної особи від земельної ділянки, яка перебуває у користуванні такої особи, передавати таку земельну ділянку в користування за результатами земельних торгів, не допускаючи передачі таких земельних ділянок у приватну власність;

– при надходженні заявок на отримання земельних ділянок для сінокосіння, випасання худоби, городництва передавати в оренду лише за результатами земельних торгів.

На сьогоднішній день в Типовому договорі оренди землі передбачено, у разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства – строк оренди не може бути меншим як сім років.

Типовий договір оренди землі був затверджений Постановою КМУ № 220  ще у березні 2004 р.