Відповідно до листа Держгеокадастру  щодо підвищення кваліфікації державних службовців за професійною програмою у 2017 році  в червні поточного року п’ятеро державних службовців  територіальних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області підвищили кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, який знаходиться у місті Києві.

Підвищення кваліфікації фахівців проводиться в інституті за базовими напрямками спеціальностей університету. Навчальний процес забезпечується відповідно до сучасних вимог: обладнаними аудиторіями, комп’ютерним та програмним забезпеченням, оргтехнікою, спеціально підготовленими навчально-методичними комплексами та мультимедійним супроводом дисциплін.

Під час навчання використовується науковий, навчальний і методичний потенціал університету з власною матеріальною базою.В бібліотечному фонді інституту нараховується близько 1100 примірників сучасних підручників і навчальних посібників та близько 2000 методичних вказівок для вивчення окремих дисциплін.

У вересні поточного року за планом-графіком до Інституті післядипломної освіти  поїде для підвищення кваліфікації друга група державних службовців Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області.