Доводимо до відома орендарів ставків, які не спромоглися до цього часу або не бажають належним чином оформити право користування водоймами, що згідно Земельного кодексу України (стаття 85) до земель водного фонду віднесено землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів. Таким чином, в основі користування водним об’єктом лежить користування певною земельною ділянкою, що зайнята водою.

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України водні об’єкти надаються у користування за договором оренди земель водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою, органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно до договору оренди, погодженого з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

Земельним кодексом України (статті 116 та 125) встановлено, що набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування, при цьому, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

На даний час законодавством встановлений перелік необхідних правовстановлюючих документів для укладання орендних відносин на водні об’єкти та введено в дію достатньо законів та підзаконних актів.

Будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) відповідно до статті 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» визначаються як самовільне зайняття земельної ділянки.

Без належного оформлення права власності, права користування чи оренди, та їх державної реєстрації будь-яке використання землі вважається самовільним зайняттям земельної ділянки.

За самовільне зайняття земельної ділянки встановлені адміністративна та кримінальна відповідальність.

У випадку ухилення від оформлення правовстановлюючих документів на землю, можуть бути застосовані заходи щодо адміністративного впливу з наступним вирішенням питання у судовому порядку.

За роз’ясненнями та консультаціями щодо порядку оформлення права користування водними об’єктами на території Донецької області можна звертатись до Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області, яке знаходиться за адресою: м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13, тел. (06272) 2-11-06.

 

Управління з контролю за використанням та охороною земель