Питання ефективного запобігання та протидії корупції є однією із найважливіших проблем, які намагається вирішити сучасна Українська держава. Актуальність даного питання зумовлюється тим, що корупція провокує й поглиблює суспільні кризові явища, негативно впливає на мікро- та макроекономічні процеси, перешкоджає налагодженню конструктивного діалогу між владою та громадськістю, руйнує засади розбудови правової держави та громадянського суспільства. Тому розробка та впровадження заходів антикорупційного спрямування є одним із першочергових завдань державної влади. На шляху до реалізації цього завдання зроблено чимало кроків: прийнято нове антикорупційне законодавство, низку нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції; ведеться постійний діалог Української держави із світовою спільнотою щодо вироблення ефективних механізмів протидії та подолання корупції; здійснюються наукові дослідження з питань запобігання корупції та боротьби з нею; формується публіцистика антикорупційного характеру.

В Головному управлінні Держгеокадастру у Донецькій області, з метою запобігання корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, утворено сектор запобігання та протидії корупції.

Основними завданнями сектору є:

  1. підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
  2. надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
  3. участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання корупції;
  4. проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
  5. здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
  6. вжиття заходів щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльноситі структурних підрозділів Головного управління;
  7. проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів.

Контактні дані сектору запобігання та протидії корупції Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області

Адреса: пл. Машинобудівників, буд. 1, м. Маріуполь, 87551, Донецької області

Електронна адреса: stopkor.dn@land.gov.ua

Телефон: (06294) 8-24-28.

Особистий прийом уповноваженої особи сектору

Кожний понеділок – з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00 год.

Завантажити інформацію