Повідомити про корупційне правопорушення

Шановний колего!

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області та його територіальних структурних підрозділів, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави (частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Гарантії державного захисту викривачів

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень 

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність 

Повідомлення може бути подано:

без зазначення авторства (анонімно) 

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

із зазначенням авторства 

Повідомлення підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів від дня його отримання, за результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Повідомлення може бути подано:

письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області: бульвар Машинобудівників, буд. 16, м. Краматорськ, Донецька область, 84313;

у скриньку для анонімних повідомлень Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області, що розташована за адресою: бульвар Машинобудівників, буд. 16, м. Краматорськ, Донецька область;

електронною поштою на адресу: donetsk@land.gov.ua (зразок повідомлення про корупцію);

за цією онлайн формою;

на особистому прийомі громадян керівником (працівниками) сектору запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру;

за номером телефону Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області: (06264) 5-93-41.

Відповідальним за розгляд повідомлень викривачів є сектор запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області тел.: (06264) 5-93-41, електронна адреса: donetsk@land.gov.ua.

Надана Вами інформація  використовуватиметься керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону, керівник Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Інформація про результати розгляду повідомлень, внесених викривачами

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.