Повідомити про корупційне правопорушення

Шановний колего!

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області (далі – Головне управління) та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави (частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Права та гарантії захисту викривача

Права та гарантії викривача визначаються не лише Законом України “Про запобігання корупції”, а й іншими нормативно-правовими актами

(https://nazk.gov.ua/uk/metodychni-rekomendatsiyi/zahyst-vykryvachiv/).

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень

Перелік корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень 

Повідомлення може бути подано:

без зазначення авторства (анонімно) 

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені.

із зазначенням авторства 

Повідомлення підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів від дня його отримання, за результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Повідомлення може бути подано:

письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу Головного управління: бульвар Машинобудівників, буд. 16, м. Краматорськ, Донецька область, 84313;

у скриньку для кореспонденції Головного управління;

на особистому прийомі громадян керівником (працівниками) Сектору (графік);

електронною поштою на адресу donetsk@land.gov.ua (зразок повідомлення про корупцію);

за цією онлайн формою;

телефоном за номером (06264) 5-93-41 (понеділок – четвер з 08.00 до 17.00, п’ятниця з 08.00 до 15.45).

Відповідальним за розгляд повідомлень викривачів є Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління тел.: (06264) 5-93-41, електронна адреса: donetsk@land.gov.ua.

Надана Вами інформація  використовуватиметься керівництвом Головного управління як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівник Головного управління вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.